CCM LA NIVEL DE RAMURA COMERT 2010 PDF

CCM LA NIVEL DE RAMURA COMERT 2010 PDF

July 20, 2020

Intrucat CCM la nivel de ramura in aplicare la data intrarii in vigoare a .. Pana la , vechimea in munca se probeaza cu Carnetul de. Raportul de faţă prezintă analiza situaţiei actuale la nivel naţional a sectorului construcţii din . sectorul clădiri în anul ; producţia de energie din surse regenerabile construcţii şi comerţ, iar datele de la Inspecţia Muncii arată că tocmai reprezentative la nivel de ramură, structurile asociative ale. report is based (Contract No /AORPA/PLI-PSZO/Training Contract colectiv de munca la nivel de ramura: turism, hoteluri si restauratnte, per anii – %20Turism Conractul colectiv de muncă la nivelul ramurii comert pe anul

Author: Fenriktilar Gushicage
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 23 March 2012
Pages: 469
PDF File Size: 6.91 Mb
ePub File Size: 8.72 Mb
ISBN: 477-3-77866-173-4
Downloads: 75767
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Groshicage

Bun venit pe pagina Editorial Legislatie Resurse Umane!

Aveti o speta de HR care va framanta? Daca aveti mai multe nelamuriri si doriti clarificari rapide, puteti apela la un contract de consultanta. Ramuea este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Criteriul de apartenenta la sectoarele de activitate este acela al obiectului principal de activitate inregistrat la Registrul Comertului, conform codului CAEN art.

Pentru negocierea CCM la nivel de Grup de unitati, unitatile din acelasi sector de activitate se pot constitui in mod voluntar in grup de unitati, atat prin hotarare judecatoreasca de constituire, cat si prin proces verbal sau orice alta lx scrisa intre parti. Partile sunt reprezentate dupa cum urmeaza: In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de catre reprezentantii alesi ai angajatilor; b la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit legii; c la nivelul institutiilor bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre organizatiile sindicale reprezentative potrivit legii.

Daca la nivelul unitatii nu exista sindicate reprezentative, potrivit art. Daca la nivelul grupului de unitati nu exista organizatii sindicale reprezentative care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de angajati ai grupului de unitati, la negocierea CCM salariatii sunt reprezentati dupa cum urmeaza: Federatiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate, conform art.

Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform art. CCM nu pot contine drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin CCM aplicabil la nivel superior art.

In cazul in care intr-o unitate nu exista CCM, partile pot conveni negocierea acestui in orice moment art. Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.

Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii CCM sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in Actele Aditionale la CCM.

In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala NU initiaza negocierea, acesta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

Durata negocierii colective NU poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor. In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.

La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini acesta obligatie.

Informatiile puse la dispozitie vor cuprinde cel putin date referitoare la: In Procesul verbal al primei sedinte de negociere partile vor consemna: CCM se aplica de la data inregistrarii lor la autoritatea competenta sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor.

CCM la nivel de sectoare de activitate si Grupuri de unitati, precum si Actele Aditionale la acestea vor fi publicate in MOR, partea a Va prin grija partilor semnatare. Dupa aceasta data, contractele colective de munca si actele aditionale se vor incheia pe durate stabilite prin legea speciala.

  CINCA NOVA ARQUITECTURA PDF

Decizia de incetare a CIM cu Referitor la CIM incheiat pe durata determinata, acesta expira in ziua urmatoare ultimei zi lucrate.

Editorial Legislatie RU | Ghid de teorie si practica in Resurse umane

CIM incheiat pe durata determinata ce expira pe Delegarea reprezinta 22010 temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara 210 sau de munca art 43 CM. Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.

In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului art 45 CM. Delegarea poate fi dispusa pentru cel mut 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 vcm zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestui art Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice. In mod exceptionalperioada detasarii poate fi prelungita pentru motive ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni art Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau nlvel salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in CIM art Pentru salariatul detasat, angajatorul de baza completeaza in Ramkra, anterior inceperii detasarii, perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea art.

In ambele cazuri salariatul lucreaza in alt loc de munca decat cel prevazut in CIM. In cazul Delegarii salariatul lucreaza in aceeasi organizatie, dar in afara locului sau de munca prevazut in CIM art 43 CM. In cazul Detasarii, salariatul lucreaza pentru un alt angajatorintr-unul din locurile de munca ale acestuia art 45 CM.

Ca regula, si Delegarea si Detasarea presupun pastrarea functiei si efectuarea unor lucrari cu mentinerea atributiilor de serviciu art. Ca exceptie, in cazul detasarii se poate modifica in mod exceptional si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului art 45 CM. In cazul Delegarii, drepturile salariale sunt acordate de angajatorul sau, pe cand in cazul Detasarii, acestea sunt acordate de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

In cazul Detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile — fie de drepturile de la angajatorul care a dispus angajarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat art. Atat la Delegare cat si la Detasare, salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare art. Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Intocmirea si gestionarea dosarului personal sunt in responsabilitatea Departamentului Resurse Umane. Potrivit art 40 alin. Este reglementat de art. Pastrarea confidentialitatii datelor personale ale angajatului este obligatorie pentru toate pozitiile care au acces la informatii.

Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii Art 8 alin. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege: Angajatul are obligatia sa declare numai angajatorului ales functia pe care o considera de baza, pentru un singur loc de munca, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere.

Editorial Legislatie RU

Declaratia pe propria raspundere nu reprezinta un formular tipizat. Functia de baza poate fi declarata de angajat si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial. La schimbarea locului unde se afla functia de baza, angajatul are obligatia depunerii unei declaratii pe 20110 raspundere de renuntare la functia de baza la angajatorul ales initial.

  ALAN SILLITOE LONELINESS LONG DISTANCE RUNNER PDF

Pauza de masa este reglementata de art din Codul Muncii. Pauza de masa se acorda in cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, in conditiile stabilite prin CCM aplicabil sau prin Regulamentul Intern art alin. Dr de proba este reglementata prin Codul Muncii si are ca scop verificarea aptitudinilor salariatului la incheierea CIM.

Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale.

La sfarsitul perioadei de gamura, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de ITM in a carui raza teritoriala de competenta isi are sediu.

Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la art Pe durata perioadei de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in CCM aplicabil, in regulamentul intern, precum si in CIM — Art 31 alin.

Pe durata executarii unui CIM nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Ocmert exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitate intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase — Art 32 alin.

Derogare de ka perioada de proba se face in cazul salariatului concediat prin concediere colectiva care are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate fara examen, concurs in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii — Art 74 alin.

In cazul muncii prin agent de munca temporar, potrivit Art. Specificatii tehnice versiune revizuita Reguli de completare versiune revizuita Rsmura Bucuresti a publicat in Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de cmoert ale CIM Consultati noile Specificatii tehnice utilizand urmatorul link: Registrul General de Evidenta a Salariatilor Autor: Registrul General de Evidenta a Salariatilor.

Radierea de drept a sanctiunii disciplinare Autor: Institutia radierii de drept a sanctiunii disciplinare este reglementata de Lz Muncii prin art alin. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen.

Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin rsmura scrisa a anagajatorului emisa in forma scrisa. Potrivit art alin. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, salariatul beneficiind de salariul corespunzator orelor prestate suplimentar art alin.

Salariatii de noapte beneficiaza: Art 1 Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. Se stabileste prin art alin.

Sporurile minime gamura se acorda in conditiile prezentului contract sunt: Nivelul minim al acestor sporuri a fost reglementat prin art. Potrivit art 16 alin. Vechimea in munca include si perioadele de proba art. Intrucat in definirea vechimii in munca Codul Muncii nu face nicio referire la tipul contractului de munca si perioada lucrata de salariat, inseamna ca vechimea in munca se calculeaza la fel ds durata exprimata in ani, luni, zileatat pentru CIM cu norma intreaga cat si pentru CIM cu timp partial.

In vechimea in munca se includ si perioadele de concediu de crestere a copilului:. Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are ramjra vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta — Art.

Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. In vechimea in munca se includ si perioadele in care s-a primit indemnizatie de somaj. Buna seara, am si eu nevoie de cateva lamuriri: Daca am contract pe durata determinata ma pot inscrie in sindicat? Daca da ce nlvel trebuiesc urmati? Adi, Da, va puteti inscrie si o puteti face simplu, solicitand liderului de sindicat un Formular de inscriere. Buna ziua, Va rog sa ramyra ajutati cu nu raspuns la intrebarea urmataore:

Posted in Medical